Welkom op weg naar Golgotha apostolische ministeries

Calvarieberg Apostolische Ministries is opgeworpen door Almachtige God als een para-kerk ministerie ten behoeve van het Lichaam van Christus in het perfectioneren van de heiligen voor het werk van het ministerie en voor de hoogstaande, van het Lichaam van Christus (zie Efeziërs 4:12).

Het mandaat dat wij hebben ontvangen van onze Heere Jezus Christus zal worden verwezenlijkt door literatuur, audio-visueel en ons gezicht boek pagina. Het is ons doel om samen te werken met kerkelijke Denominaties en onafhankelijke kerken voor de verlenging van het Lichaam van Christus en daarom hebben alle materiaal vrijelijk beschikbaar. Onze video’s, artikelen en boeken kunnen worden gedupliceerd en verspreid met twee belangrijke voorwaarden; ze nooit te worden verkocht en alle video’s, artikelen en boeken om de Calvarieberg Apostolische ministeries logo en adres. De kosten van het kopiëren en verspreiden van onze materiële kosten kan worden teruggewonnen, maar geen winst.

Calvarieberg Apostolische ministeries grondstellingen van geloof en Mission Statement worden gedefinieerd voor het behoud van een goede werkrelatie met het Lichaam van Christus en daarom beperken ons onderwijs aan onze leerstellige overredingskracht zonder bedoeling te discrimineren tegen andere leerstellige overtuigingen. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd over verschillende leerstellige overtuigingen.

Wij vertrouwen erop dat het ministerie een zegen voor het Lichaam van Christus zal zijn.

God uitgezochtste zegeningen

Dr. Joseph en Dolores D’Allende